Japan Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 4:44 am 11:36 am 2:38 pm 5:02 pm 6:22 pm
Fukuoka Shi 5:10 am 12:02 pm 3:06 pm 5:30 pm 6:49 pm
Sapporo Shi 4:28 am 11:18 am 2:07 pm 4:32 pm 6:02 pm
Kobe Shi 4:51 am 11:43 am 2:46 pm 5:10 pm 6:30 pm
Yokohama Shi 4:34 am 11:25 am 2:27 pm 4:51 pm 6:11 pm
Kyoto 4:49 am 11:41 am 2:43 pm 5:07 pm 6:27 pm
Osaka Shi 4:50 am 11:42 am 2:45 pm 5:08 pm 6:28 pm
Saitama 4:34 am 11:25 am 2:26 pm 4:50 pm 6:11 pm
Kawasaki 4:33 am 11:25 am 2:26 pm 4:50 pm 6:11 pm
Tokyo 4:34 am 11:25 am 2:27 pm 4:51 pm 6:12 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments