Japan Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 4:21 am 11:43 am 3:06 pm 5:39 pm 6:59 pm
Fukuoka Shi 4:48 am 12:09 pm 3:32 pm 6:05 pm 7:23 pm
Sapporo Shi 3:55 am 11:25 am 2:43 pm 5:19 pm 6:49 pm
Kobe Shi 4:29 am 11:50 am 3:13 pm 5:46 pm 7:05 pm
Yokohama Shi 4:10 am 11:32 am 2:55 pm 5:28 pm 6:48 pm
Kyoto 4:26 am 11:47 am 3:10 pm 5:44 pm 7:03 pm
Osaka Shi 4:27 am 11:48 am 3:11 pm 5:45 pm 7:04 pm
Saitama 4:10 am 11:32 am 2:54 pm 5:28 pm 6:48 pm
Kawasaki 4:10 am 11:31 am 2:54 pm 5:28 pm 6:48 pm
Tokyo 4:10 am 11:32 am 2:55 pm 5:28 pm 6:48 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments