Japan Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 4:38 am 11:37 am 2:45 pm 5:11 pm 6:31 pm
Fukuoka Shi 5:04 am 12:03 pm 3:13 pm 5:39 pm 6:57 pm
Sapporo Shi 4:19 am 11:19 am 2:16 pm 4:44 pm 6:13 pm
Kobe Shi 4:45 am 11:44 am 2:53 pm 5:18 pm 6:38 pm
Yokohama Shi 4:27 am 11:26 am 2:34 pm 5:00 pm 6:20 pm
Kyoto 4:43 am 11:42 am 2:50 pm 5:16 pm 6:36 pm
Osaka Shi 4:44 am 11:43 am 2:51 pm 5:17 pm 6:37 pm
Saitama 4:27 am 11:26 am 2:33 pm 4:59 pm 6:20 pm
Kawasaki 4:27 am 11:26 am 2:34 pm 4:59 pm 6:20 pm
Tokyo 4:27 am 11:26 am 2:34 pm 5:00 pm 6:20 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments