Saudi Arabia Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 5:22 am 12:09 pm 3:12 pm 5:33 pm 7:03 pm
Sultanah 5:23 am 12:09 pm 3:12 pm 5:33 pm 7:03 pm
Ad Dammam 4:43 am 11:27 am 2:27 pm 4:47 pm 6:17 pm
Buraydah 5:07 am 11:51 am 2:52 pm 5:12 pm 6:42 pm
Riyadh 4:54 am 11:40 am 2:43 pm 5:04 pm 6:34 pm
Jeddah 5:20 am 12:10 pm 3:18 pm 5:40 pm 7:10 pm
Mecca 5:18 am 12:08 pm 3:16 pm 5:37 pm 7:07 pm
Tayif 5:15 am 12:05 pm 3:13 pm 5:35 pm 7:05 pm
Khamis Mushayt 5:02 am 11:56 am 3:08 pm 5:31 pm 7:01 pm
Tabuk 5:39 am 12:21 pm 3:18 pm 5:37 pm 7:07 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments