Saudi Arabia Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 5:05 am 12:06 pm 3:22 pm 5:48 pm 7:18 pm
Sultanah 5:05 am 12:06 pm 3:22 pm 5:48 pm 7:18 pm
Ad Dammam 4:23 am 11:24 am 2:39 pm 5:04 pm 6:34 pm
Buraydah 4:48 am 11:48 am 3:03 pm 5:29 pm 6:59 pm
Riyadh 4:36 am 11:37 am 2:54 pm 5:19 pm 6:49 pm
Jeddah 5:05 am 12:07 pm 3:26 pm 5:52 pm 7:22 pm
Mecca 5:03 am 12:05 pm 3:23 pm 5:50 pm 7:20 pm
Tayif 5:00 am 12:03 pm 3:21 pm 5:48 pm 7:18 pm
Khamis Mushayt 4:50 am 11:53 am 3:13 pm 5:41 pm 7:11 pm
Tabuk 5:18 am 12:18 pm 3:31 pm 5:56 pm 7:26 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments