Saudi Arabia Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 4:23 am 12:28 pm 3:53 pm 7:06 pm 8:36 pm
Sultanah 4:23 am 12:28 pm 3:54 pm 7:06 pm 8:36 pm
Ad Dammam 3:36 am 11:46 am 3:16 pm 6:27 pm 7:57 pm
Buraydah 4:01 am 12:11 pm 3:40 pm 6:52 pm 8:22 pm
Riyadh 3:54 am 12:00 pm 3:25 pm 6:38 pm 8:08 pm
Jeddah 4:32 am 12:30 pm 3:48 pm 7:03 pm 8:33 pm
Mecca 4:30 am 12:27 pm 3:45 pm 7:00 pm 8:30 pm
Tayif 4:28 am 12:25 pm 3:43 pm 6:58 pm 8:28 pm
Khamis Mushayt 4:26 am 12:15 pm 3:26 pm 6:44 pm 8:14 pm
Tabuk 4:25 am 12:40 pm 4:14 pm 7:25 pm 8:55 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments