Saudi Arabia Prayer Times 2022

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 4:05 am 12:19 pm 3:41 pm 7:03 pm 8:33 pm
Sultanah 4:05 am 12:19 pm 3:42 pm 7:03 pm 8:33 pm
Ad Dammam 3:17 am 11:37 am 3:04 pm 6:25 pm 7:55 pm
Buraydah 3:42 am 12:01 pm 3:29 pm 6:49 pm 8:19 pm
Riyadh 3:36 am 11:50 am 3:14 pm 6:35 pm 8:05 pm
Jeddah 4:15 am 12:20 pm 3:35 pm 6:59 pm 8:29 pm
Mecca 4:13 am 12:18 pm 3:32 pm 6:57 pm 8:27 pm
Tayif 4:11 am 12:15 pm 3:30 pm 6:54 pm 8:24 pm
Khamis Mushayt 4:10 am 12:06 pm 3:24 pm 6:39 pm 8:09 pm
Tabuk 4:05 am 12:31 pm 4:03 pm 7:23 pm 8:53 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments