Saudi Arabia Prayer Times 2022

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 4:56 am 12:11 pm 3:35 pm 6:09 pm 7:39 pm
Sultanah 4:56 am 12:11 pm 3:35 pm 6:09 pm 7:39 pm
Ad Dammam 4:13 am 11:29 am 2:53 pm 5:26 pm 6:56 pm
Buraydah 4:37 am 11:54 am 3:18 pm 5:51 pm 7:21 pm
Riyadh 4:27 am 11:43 am 3:07 pm 5:40 pm 7:10 pm
Jeddah 4:58 am 12:13 pm 3:36 pm 6:11 pm 7:41 pm
Mecca 4:56 am 12:10 pm 3:34 pm 6:09 pm 7:39 pm
Tayif 4:54 am 12:08 pm 3:32 pm 6:06 pm 7:36 pm
Khamis Mushayt 4:45 am 11:59 am 3:22 pm 5:58 pm 7:28 pm
Tabuk 5:06 am 12:23 pm 3:47 pm 6:20 pm 7:50 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments