Saudi Arabia Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 5:28 am 12:34 pm 3:54 pm 6:23 pm 7:53 pm
Sultanah 5:28 am 12:34 pm 3:54 pm 6:23 pm 7:53 pm
Ad Dammam 4:46 am 11:52 am 3:11 pm 5:40 pm 7:10 pm
Buraydah 5:10 am 12:17 pm 3:36 pm 6:04 pm 7:34 pm
Riyadh 4:59 am 12:06 pm 3:26 pm 5:54 pm 7:24 pm
Jeddah 5:29 am 12:36 pm 3:57 pm 6:27 pm 7:57 pm
Mecca 5:27 am 12:33 pm 3:54 pm 6:24 pm 7:54 pm
Tayif 5:24 am 12:31 pm 3:52 pm 6:22 pm 7:52 pm
Khamis Mushayt 5:15 am 12:22 pm 3:43 pm 6:14 pm 7:44 pm
Tabuk 5:40 am 12:46 pm 4:04 pm 6:32 pm 8:02 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments