Saudi Arabia Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 4:16 am 12:18 pm 3:44 pm 6:55 pm 8:25 pm
Sultanah 4:16 am 12:18 pm 3:44 pm 6:55 pm 8:25 pm
Ad Dammam 3:29 am 11:36 am 3:06 pm 6:16 pm 7:46 pm
Buraydah 3:54 am 12:01 pm 3:30 pm 6:40 pm 8:10 pm
Riyadh 3:47 am 11:50 am 3:16 pm 6:27 pm 7:57 pm
Jeddah 4:25 am 12:20 pm 3:39 pm 6:52 pm 8:22 pm
Mecca 4:22 am 12:17 pm 3:36 pm 6:49 pm 8:19 pm
Tayif 4:20 am 12:15 pm 3:34 pm 6:47 pm 8:17 pm
Khamis Mushayt 4:18 am 12:06 pm 3:17 pm 6:33 pm 8:03 pm
Tabuk 4:17 am 12:30 pm 4:04 pm 7:13 pm 8:43 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments