Saudi Arabia Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 4:07 am 12:26 pm 3:47 pm 7:14 pm 8:44 pm
Sultanah 4:07 am 12:26 pm 3:47 pm 7:14 pm 8:44 pm
Ad Dammam 3:18 am 11:44 am 3:10 pm 6:36 pm 8:06 pm
Buraydah 3:43 am 12:08 pm 3:35 pm 7:01 pm 8:31 pm
Riyadh 3:37 am 11:57 am 3:19 pm 6:46 pm 8:16 pm
Jeddah 4:17 am 12:27 pm 3:46 pm 7:10 pm 8:40 pm
Mecca 4:15 am 12:25 pm 3:43 pm 7:07 pm 8:37 pm
Tayif 4:13 am 12:23 pm 3:41 pm 7:04 pm 8:34 pm
Khamis Mushayt 4:13 am 12:13 pm 3:35 pm 6:49 pm 8:19 pm
Tabuk 4:05 am 12:38 pm 4:10 pm 7:35 pm 9:05 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments