Saudi Arabia Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 5:45 am 12:33 pm 3:39 pm 6:00 pm 7:30 pm
Sultanah 5:45 am 12:33 pm 3:39 pm 6:00 pm 7:30 pm
Ad Dammam 5:05 am 11:51 am 2:54 pm 5:15 pm 6:45 pm
Buraydah 5:30 am 12:16 pm 3:18 pm 5:39 pm 7:09 pm
Riyadh 5:17 am 12:05 pm 3:10 pm 5:31 pm 7:01 pm
Jeddah 5:43 am 12:35 pm 3:44 pm 6:06 pm 7:36 pm
Mecca 5:41 am 12:32 pm 3:42 pm 6:04 pm 7:34 pm
Tayif 5:38 am 12:30 pm 3:40 pm 6:02 pm 7:32 pm
Khamis Mushayt 5:26 am 12:21 pm 3:34 pm 5:58 pm 7:28 pm
Tabuk 6:01 am 12:45 pm 3:45 pm 6:05 pm 7:35 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments