Saudi Arabia Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 4:28 am 12:27 pm 3:54 pm 7:02 pm 8:32 pm
Sultanah 4:28 am 12:28 pm 3:54 pm 7:02 pm 8:32 pm
Ad Dammam 3:41 am 11:45 am 3:16 pm 6:23 pm 7:53 pm
Buraydah 4:05 am 12:10 pm 3:40 pm 6:47 pm 8:17 pm
Riyadh 3:59 am 11:59 am 3:26 pm 6:34 pm 8:04 pm
Jeddah 4:36 am 12:29 pm 3:49 pm 6:59 pm 8:29 pm
Mecca 4:34 am 12:27 pm 3:47 pm 6:57 pm 8:27 pm
Tayif 4:32 am 12:24 pm 3:44 pm 6:54 pm 8:24 pm
Khamis Mushayt 4:29 am 12:15 pm 3:28 pm 6:41 pm 8:11 pm
Tabuk 4:30 am 12:40 pm 4:13 pm 7:20 pm 8:50 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments