Saudi Arabia Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 5:29 am 12:13 pm 3:13 pm 5:33 pm 7:03 pm
Sultanah 5:29 am 12:13 pm 3:13 pm 5:33 pm 7:03 pm
Ad Dammam 4:50 am 11:31 am 2:28 pm 4:47 pm 6:17 pm
Buraydah 5:14 am 11:55 am 2:52 pm 5:12 pm 6:42 pm
Riyadh 5:01 am 11:44 am 2:44 pm 5:04 pm 6:34 pm
Jeddah 5:27 am 12:14 pm 3:19 pm 5:41 pm 7:11 pm
Mecca 5:24 am 12:12 pm 3:17 pm 5:38 pm 7:08 pm
Tayif 5:21 am 12:09 pm 3:15 pm 5:36 pm 7:06 pm
Khamis Mushayt 5:08 am 12:00 pm 3:10 pm 5:32 pm 7:02 pm
Tabuk 5:46 am 12:25 pm 3:18 pm 5:37 pm 7:07 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments