Saudi Arabia Prayer Times 2022

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 4:04 am 12:25 pm 3:45 pm 7:14 pm 8:44 pm
Sultanah 4:04 am 12:25 pm 3:45 pm 7:14 pm 8:44 pm
Ad Dammam 3:15 am 11:43 am 3:09 pm 6:36 pm 8:06 pm
Buraydah 3:40 am 12:07 pm 3:33 pm 7:01 pm 8:31 pm
Riyadh 3:35 am 11:56 am 3:18 pm 6:46 pm 8:16 pm
Jeddah 4:15 am 12:26 pm 3:46 pm 7:09 pm 8:39 pm
Mecca 4:13 am 12:24 pm 3:43 pm 7:07 pm 8:37 pm
Tayif 4:11 am 12:22 pm 3:41 pm 7:04 pm 8:34 pm
Khamis Mushayt 4:11 am 12:12 pm 3:35 pm 6:49 pm 8:19 pm
Tabuk 4:02 am 12:37 pm 4:08 pm 7:35 pm 9:05 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments