Japan Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 4:20 am 11:43 am 3:08 pm 5:42 pm 7:01 pm
Fukuoka Shi 4:47 am 12:09 pm 3:34 pm 6:08 pm 7:26 pm
Sapporo Shi 3:52 am 11:26 am 2:46 pm 5:23 pm 6:52 pm
Kobe Shi 4:27 am 11:50 am 3:15 pm 5:49 pm 7:08 pm
Yokohama Shi 4:08 am 11:32 am 2:56 pm 5:31 pm 6:51 pm
Kyoto 4:24 am 11:48 am 3:12 pm 5:47 pm 7:06 pm
Osaka Shi 4:26 am 11:49 am 3:13 pm 5:48 pm 7:07 pm
Saitama 4:08 am 11:32 am 2:56 pm 5:31 pm 6:51 pm
Kawasaki 4:08 am 11:32 am 2:56 pm 5:31 pm 6:51 pm
Tokyo 4:08 am 11:33 am 2:57 pm 5:31 pm 6:51 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments