Japan Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 5:11 am 12:06 pm 3:12 pm 5:37 pm 6:57 pm
Fukuoka Shi 5:37 am 12:32 pm 3:40 pm 6:05 pm 7:23 pm
Sapporo Shi 4:54 am 11:49 am 2:41 pm 5:08 pm 6:38 pm
Kobe Shi 5:18 am 12:13 pm 3:19 pm 5:44 pm 7:04 pm
Yokohama Shi 5:01 am 11:55 am 3:00 pm 5:25 pm 6:46 pm
Kyoto 5:16 am 12:11 pm 3:16 pm 5:42 pm 7:01 pm
Osaka Shi 5:17 am 12:12 pm 3:18 pm 5:43 pm 7:03 pm
Saitama 5:01 am 11:55 am 3:00 pm 5:25 pm 6:46 pm
Kawasaki 5:00 am 11:55 am 3:00 pm 5:25 pm 6:46 pm
Tokyo 5:01 am 11:56 am 3:00 pm 5:26 pm 6:46 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments