Japan Prayer Times 2022

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 2:59 am 11:49 am 3:37 pm 6:57 pm 8:33 pm
Fukuoka Shi 3:32 am 12:15 pm 3:59 pm 7:19 pm 8:53 pm
Sapporo Shi 1:54 am 11:32 am 3:34 pm 7:02 pm 9:01 pm
Kobe Shi 3:08 am 11:56 am 3:43 pm 7:03 pm 8:38 pm
Yokohama Shi 2:47 am 11:38 am 3:26 pm 6:47 pm 8:24 pm
Kyoto 3:04 am 11:54 am 3:41 pm 7:01 pm 8:37 pm
Osaka Shi 3:07 am 11:55 am 3:41 pm 7:02 pm 8:37 pm
Saitama 2:45 am 11:38 am 3:27 pm 6:48 pm 8:26 pm
Kawasaki 2:46 am 11:38 am 3:26 pm 6:47 pm 8:24 pm
Tokyo 2:46 am 11:39 am 3:27 pm 6:48 pm 8:25 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments