Japan Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 5:01 am 12:05 pm 3:18 pm 5:46 pm 7:05 pm
Fukuoka Shi 5:27 am 12:31 pm 3:45 pm 6:13 pm 7:31 pm
Sapporo Shi 4:40 am 11:47 am 2:50 pm 5:21 pm 6:50 pm
Kobe Shi 5:08 am 12:12 pm 3:25 pm 5:53 pm 7:12 pm
Yokohama Shi 4:50 am 11:54 am 3:06 pm 5:35 pm 6:54 pm
Kyoto 5:05 am 12:10 pm 3:22 pm 5:51 pm 7:10 pm
Osaka Shi 5:06 am 12:11 pm 3:24 pm 5:52 pm 7:11 pm
Saitama 4:49 am 11:54 am 3:06 pm 5:34 pm 6:54 pm
Kawasaki 4:49 am 11:54 am 3:06 pm 5:34 pm 6:54 pm
Tokyo 4:50 am 11:54 am 3:07 pm 5:35 pm 6:55 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments