Japan Prayer Times 2022

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 4:22 am 11:42 am 3:04 pm 5:37 pm 6:56 pm
Fukuoka Shi 4:50 am 12:08 pm 3:31 pm 6:03 pm 7:21 pm
Sapporo Shi 3:57 am 11:24 am 2:41 pm 5:17 pm 6:46 pm
Kobe Shi 4:30 am 11:49 am 3:11 pm 5:44 pm 7:03 pm
Yokohama Shi 4:11 am 11:31 am 2:53 pm 5:26 pm 6:46 pm
Kyoto 4:27 am 11:47 am 3:09 pm 5:42 pm 7:01 pm
Osaka Shi 4:28 am 11:48 am 3:10 pm 5:43 pm 7:02 pm
Saitama 4:11 am 11:31 am 2:53 pm 5:26 pm 6:46 pm
Kawasaki 4:11 am 11:31 am 2:53 pm 5:26 pm 6:45 pm
Tokyo 4:11 am 11:31 am 2:53 pm 5:26 pm 6:46 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments