Japan Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 3:17 am 11:49 am 3:35 pm 6:44 pm 8:15 pm
Fukuoka Shi 3:49 am 12:15 pm 3:58 pm 7:07 pm 8:36 pm
Sapporo Shi 2:22 am 11:31 am 3:28 pm 6:44 pm 8:33 pm
Kobe Shi 3:26 am 11:56 am 3:41 pm 6:50 pm 8:20 pm
Yokohama Shi 3:05 am 11:38 am 3:24 pm 6:34 pm 8:05 pm
Kyoto 3:22 am 11:53 am 3:39 pm 6:49 pm 8:19 pm
Osaka Shi 3:24 am 11:54 am 3:39 pm 6:49 pm 8:19 pm
Saitama 3:03 am 11:38 am 3:25 pm 6:35 pm 8:07 pm
Kawasaki 3:04 am 11:38 am 3:24 pm 6:34 pm 8:05 pm
Tokyo 3:04 am 11:38 am 3:25 pm 6:35 pm 8:06 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments