Japan Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 4:40 am 11:37 am 2:43 pm 5:08 pm 6:28 pm
Fukuoka Shi 5:06 am 12:03 pm 3:11 pm 5:36 pm 6:54 pm
Sapporo Shi 4:23 am 11:19 am 2:13 pm 4:40 pm 6:09 pm
Kobe Shi 4:47 am 11:44 am 2:50 pm 5:15 pm 6:35 pm
Yokohama Shi 4:29 am 11:26 am 2:31 pm 4:57 pm 6:17 pm
Kyoto 4:45 am 11:41 am 2:48 pm 5:13 pm 6:32 pm
Osaka Shi 4:46 am 11:42 am 2:49 pm 5:14 pm 6:34 pm
Saitama 4:29 am 11:26 am 2:31 pm 4:56 pm 6:17 pm
Kawasaki 4:29 am 11:25 am 2:31 pm 4:56 pm 6:17 pm
Tokyo 4:30 am 11:26 am 2:31 pm 4:57 pm 6:17 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments