Saudi Arabia Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 5:24 am 12:33 pm 3:55 pm 6:25 pm 7:55 pm
Sultanah 5:25 am 12:34 pm 3:55 pm 6:25 pm 7:55 pm
Ad Dammam 4:42 am 11:51 am 3:12 pm 5:42 pm 7:12 pm
Buraydah 5:07 am 12:16 pm 3:37 pm 6:07 pm 7:37 pm
Riyadh 4:56 am 12:05 pm 3:26 pm 5:56 pm 7:26 pm
Jeddah 5:26 am 12:35 pm 3:57 pm 6:28 pm 7:58 pm
Mecca 5:24 am 12:33 pm 3:54 pm 6:26 pm 7:56 pm
Tayif 5:21 am 12:30 pm 3:52 pm 6:23 pm 7:53 pm
Khamis Mushayt 5:12 am 12:21 pm 3:43 pm 6:16 pm 7:46 pm
Tabuk 5:36 am 12:46 pm 4:06 pm 6:35 pm 8:05 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments