Saudi Arabia Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 5:23 am 12:33 pm 3:55 pm 6:26 pm 7:56 pm
Sultanah 5:23 am 12:33 pm 3:55 pm 6:26 pm 7:56 pm
Ad Dammam 4:40 am 11:51 am 3:13 pm 5:43 pm 7:13 pm
Buraydah 5:05 am 12:16 pm 3:37 pm 6:08 pm 7:38 pm
Riyadh 4:54 am 12:05 pm 3:27 pm 5:57 pm 7:27 pm
Jeddah 5:24 am 12:35 pm 3:57 pm 6:29 pm 7:59 pm
Mecca 5:22 am 12:32 pm 3:54 pm 6:27 pm 7:57 pm
Tayif 5:20 am 12:30 pm 3:52 pm 6:24 pm 7:54 pm
Khamis Mushayt 5:10 am 12:21 pm 3:43 pm 6:16 pm 7:46 pm
Tabuk 5:34 am 12:45 pm 4:06 pm 6:36 pm 8:06 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments