Saudi Arabia Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 4:52 am 12:14 pm 3:41 pm 6:19 pm 7:49 pm
Sultanah 4:52 am 12:15 pm 3:41 pm 6:19 pm 7:49 pm
Ad Dammam 4:08 am 11:32 am 2:59 pm 5:37 pm 7:07 pm
Buraydah 4:33 am 11:57 am 3:24 pm 6:01 pm 7:31 pm
Riyadh 4:23 am 11:46 am 3:12 pm 5:50 pm 7:20 pm
Jeddah 4:55 am 12:16 pm 3:41 pm 6:20 pm 7:50 pm
Mecca 4:53 am 12:14 pm 3:39 pm 6:18 pm 7:48 pm
Tayif 4:51 am 12:11 pm 3:36 pm 6:15 pm 7:45 pm
Khamis Mushayt 4:43 am 12:02 pm 3:25 pm 6:06 pm 7:36 pm
Tabuk 5:01 am 12:27 pm 3:54 pm 6:31 pm 8:01 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments