Saudi Arabia Prayer Times 2022

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 4:32 am 12:26 pm 3:54 pm 6:57 pm 8:27 pm
Sultanah 4:32 am 12:26 pm 3:54 pm 6:57 pm 8:27 pm
Ad Dammam 3:46 am 11:44 am 3:15 pm 6:17 pm 7:47 pm
Buraydah 4:11 am 12:09 pm 3:40 pm 6:41 pm 8:11 pm
Riyadh 4:04 am 11:58 am 3:26 pm 6:28 pm 7:58 pm
Jeddah 4:40 am 12:28 pm 3:50 pm 6:54 pm 8:24 pm
Mecca 4:38 am 12:25 pm 3:47 pm 6:52 pm 8:22 pm
Tayif 4:36 am 12:23 pm 3:45 pm 6:49 pm 8:19 pm
Khamis Mushayt 4:32 am 12:14 pm 3:29 pm 6:37 pm 8:07 pm
Tabuk 4:36 am 12:38 pm 4:12 pm 7:14 pm 8:44 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments