Vietnam Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Haiphong 4:10 am 11:59 am 3:18 pm 6:28 pm 7:43 pm
Thanh Pho Ho Chi Minh 4:29 am 11:59 am 3:14 pm 6:15 pm 7:25 pm
Rach Gia 4:36 am 12:05 pm 3:21 pm 6:21 pm 7:30 pm
Bien Hoa 4:28 am 11:58 am 3:13 pm 6:15 pm 7:24 pm
Ha Noi 4:13 am 12:02 pm 3:22 pm 6:32 pm 7:46 pm
Quy Nhon 4:14 am 11:49 am 3:00 pm 6:09 pm 7:19 pm
Nha Trang 4:16 am 11:49 am 3:03 pm 6:07 pm 7:17 pm
Hue 4:15 am 11:55 am 3:04 pm 6:19 pm 7:31 pm
Turan 4:14 am 11:53 am 3:01 pm 6:16 pm 7:27 pm
Can Tho 4:34 am 12:03 pm 3:18 pm 6:18 pm 7:27 pm

Vietnam Prayer Timings (Top Cities)

Comments