Saudi Arabia Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 4:54 am 12:12 pm 3:37 pm 6:12 pm 7:42 pm
Sultanah 4:54 am 12:13 pm 3:37 pm 6:12 pm 7:42 pm
Ad Dammam 4:11 am 11:30 am 2:56 pm 5:30 pm 7:00 pm
Buraydah 4:36 am 11:55 am 3:20 pm 5:55 pm 7:25 pm
Riyadh 4:26 am 11:44 am 3:09 pm 5:44 pm 7:14 pm
Jeddah 4:57 am 12:14 pm 3:38 pm 6:14 pm 7:44 pm
Mecca 4:55 am 12:12 pm 3:36 pm 6:12 pm 7:42 pm
Tayif 4:53 am 12:09 pm 3:33 pm 6:10 pm 7:40 pm
Khamis Mushayt 4:44 am 12:00 pm 3:23 pm 6:01 pm 7:31 pm
Tabuk 5:04 am 12:25 pm 3:50 pm 6:24 pm 7:54 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments