Saudi Arabia Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Medina 5:20 am 12:32 pm 3:55 pm 6:27 pm 7:57 pm
Sultanah 5:20 am 12:32 pm 3:55 pm 6:28 pm 7:58 pm
Ad Dammam 4:37 am 11:50 am 3:13 pm 5:45 pm 7:15 pm
Buraydah 5:02 am 12:15 pm 3:38 pm 6:09 pm 7:39 pm
Riyadh 4:51 am 12:04 pm 3:27 pm 5:59 pm 7:29 pm
Jeddah 5:22 am 12:34 pm 3:57 pm 6:30 pm 8:00 pm
Mecca 5:20 am 12:31 pm 3:54 pm 6:28 pm 7:58 pm
Tayif 5:17 am 12:29 pm 3:52 pm 6:25 pm 7:55 pm
Khamis Mushayt 5:08 am 12:20 pm 3:42 pm 6:17 pm 7:47 pm
Tabuk 5:31 am 12:44 pm 4:07 pm 6:38 pm 8:08 pm

Saudi Arabia Prayer Timings (Top Cities)

Comments